Introductie PETROCHEMIE

Deze reeks didactische illustraties handelt over de petrochemie. Ze belicht de aspecten van de chemische industriele bewerkingen op ruwe petroleum na de winning ervan. Het detecteren van vindplaatsen, oppompen en transport van ruwe olie worden niet behandeld omdat daarover reeds uitgebreide didactische informatie bestaat.

Met deze reeks worden vooral de belangrijkste petrochemische processen belicht en gaat men nader in op de produkten (en hun toepassingen) waartoe deze processen leiden. Daarom werd nagegaan welke de belangrijkste produkten zijn die voortkomen uit het petrochemische proces. Via de literatuur werden alle verbindingen geselecteerd waarvan de jaarlijkse produktie ten minste vijf miljoen ton bedraagt. Deze verbindingen zijn: etheen, azijnzuur, propeen, tolueen, benzeen, methanol, formaldehyde, styreen, vinylchloride, fenol, etheenoxide, p-xyleen en acrylonitril.

Van elk van deze verbindingen wordt meestal het produktieproces gegeven, evenals de voornaamste toepassingen en omzettingen in andere belangrijke produkten. Aangezien heel wat verbindingen monomeren zijn waaruit belangrijke polymeersoorten gefabriceerd worden, ligt het voor de hand daarop in te gegaan.

Voor verdere informatie en bronvermelding wordt hieronder de gebruikte literatuur opgegeven:
- Molecules: P.W. Atkins, Scientific American Library, 1987

- Chemistry in Use: Roland Jackson, Longman Group, 1988

- Shell in Chemicals: Shell International Chemical Company, 1992

- Understanding the thermoplastic polyester business: Michael A. Kirsch, David J. Williams, Chemtech, april 1994, p.40

- Chemical Week May 18, 1994, 64
- June 29, 1994, 48
- uly 20, 1994, 40
- August 17, 1994, 48
- September 21, 1994, 72
- October 5, 1994, 48
- November 2, 1994, 64
- January 25, 1995, 60
- February 1, 1995, 23
- February 8, 1995, 44

- The chemistry of modern petroleum products additives: Paul F. Vartanian, Journal of Chemical Education, volume 68, 1991, 1015-1020

- Method for separating or identifying plastics: Alfred S. Levinson, Journal of Chemical Education, volume 68, 1991, 348

- Polymer Science Dictionary: Mark S.M. Alger, Elsevier, 1989